top of page
5.jpg

LEIDERSCHAP

De Rozenlaankerk is onderdeel van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). Leiders in de Rozenlaankerk weten zich geroepen door God om zich in te zetten in Zijn kerk. Door samen de Bijbel te lezen leren we van Jezus hoe Hij dingen deed en kunnen we het Leven van de Rozenlaankerk doel en richting geven. We willen steeds meer op Hem gaan lijken!

MODERAMEN

Het Moderamen is de afdeling binnen de Rozenlaankerk die verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur. Zij zijn degenen die zorgen dat de kerkenraad effectief zijn taken kan uitvoeren, concreet houdt dat in dat het Moderamen de vergaderingen en bijeenkomsten van de kerkenraad voorbereid en zorgt dat iedere ambtsdrager (gemeentelid met een bestuurlijke taak) op de hoogte is van wat er staat te gebeuren.

kerkenraad

De kerkenraad is verantwoordelijk voor wat er allemaal gebeurt in de Rozenlaankerk. Van diensten tot gebedsgroepen en van ons magazine tot aan het jeugdwerk. De kerkenraad is geroepen om zorg te dragen voor een heldere, duidelijke, relevante en toegankelijke manier van spreken tijdens onze diensten zodat iedereen begrijpt wat er vanaf het podium verteld wordt. Daarnaast is de kerkenraad de eerste lijn voor mensen die vragen, moeilijkheden of getuigenissen hebben binnen de Rozenlaankerk.

beheer

Het college van kerkrentmeesters (CVK) is verantwoordelijk voor het materiële – en financiële beheer van onze organisatie. Zij zorgen ervoor dat het beheer van ons gebouw en ons terrein vlekkeloos verloopt. In de afgelopen jaren heeft het CVK er voor gezorgd dat ons gebouw moderner, rolstoeltoegankelijk en milieuvriendelijker is geworden. Ook in de komende jaren zorgen zij dat ons gebouw en ons terrein updates krijgen zodat we betere voorzieningen krijgen om samen kerk te zijn.

bottom of page